இப்போது மாநிலம் தோறும் தீவிரப்படுத்தப்படும் அதிரடி நடவடிக்கை

கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இலங்கையில் நடத்தப் பட்ட தீவிரவாதத் தாக்குதலுக்கும், கேரளாவிலுள்ள அடிப்படைவாதி களுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருப்பதைக் கண்டுபிடித்துள்ளோம். அந்தத் தாக்குதலுக்குத் தேவைப்பட்ட நிதி, தகவல் தொடர்புகளைக் கண்ணூரிலுள்ள சிலர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருப்பதும் தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து கேரளா, கர்நாடகா, தமிழ்நாடு ஆகிய மூன்று மாநிலங்களில் 110 பேர் ஐ.எஸ்.ஐ.எஸ் ஆதரவாளர்களாக அறியப்பட்டுள்ளனர். தொடர்ந்து அவர்கள் கண்காணிப்பில் இருந்து வருகின்றனர் ’ என உளவுத்துறை அதிகாரி கூறியிருக்கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!