சமூக இடைவெளி குறித்து வெளியான ஆய்வு தகவல்

இப்போது கொரோனா காலத்தில் ஏன் பெரும்பாலான மக்கள் சமூக இடைவெளி மற்றும் அனைத்து தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் கடைப்பிடிப்பதில்லை என்பது தொடர்பாக ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தேசிய அறிவியல் அகாடமியால் நடத்தப்பட்டு வெளியிடப்பட்டுள்ள ஆய்வு முடிவுகளில், சமூக இடைவெளியை முறையாகக் கடைப்பிடிப்பவர்களுக்குச் சிறந்த நினைவுத் திறன் இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. மிகுதியான நினைவுத் திறன் கொண்டவர்கள் சமூக இடைவெளியின் நன்மையைப் பற்றி நன்கு புரிந்துகொள்கிறார்கள் என ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!