அலுவலக நேரங்களில் திருத்தங்கள் செய்யப்படுவதாக அறிவிப்பு

இலங்கையில் அலுவலகம் ஆரம்பிக்கும் நேரங்கள் சில திருத்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, அலுவலக நேரங்களில் திருத்தங்களை மேற்கொள்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட குழு யோசனை ஒன்றை முன்வைத்துள்ளது. காமினி செனவிரத்ன தலைமையில் போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் அதிகாரிகள் மற்றும் பொது நிர்வாக அமைச்சின் அதிகாரிகள் உள்ளடங்கலாக குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது. இந்த குழுவின் பரிந்துரை அடங்கிய அறிக்கையை இன்றைய தினம் போக்குவரத்து முகாமைத்துவ அமைச்சர் மஹிந்த அமரவீரவிடம் கையளிக்கவுள்ளதாக குழுவின் தலைவர் காமினி செனவிரத்ன கூறியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *