சஜித் தொடர்பாக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கூறிய விஷயம்

இலங்கையில் பேராயர் கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித் தொடர்பாக ஹரீன் பெர்ணான்டோ தெரிவித்த கருத்துக்களால் உருவான சர்ச்சை, ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச பலவீனமான தலைவர் என்ற உண்மை வெளிப்படுத்தியுள்ளது என ஜே.வி.பியின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிமல் ரத்நாயக்க கூறியுள்ளார். ஹரீன்பெர்ணான்டோ தான் தெரிவித்த கருத்துக்களில் உறுதியாக காணப்பட்ட போதிலும் சஜித் பிரேமதாச அவரை, பேராயரை சந்திப்பதற்காக இழுத்துச் சென்றுள்ளார் என பிமல் ரத்நாயக்க குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *