பலமணி நேர உடற்பயிற்சி ஆயுளை குறைக்கும் – ஒரு அதிர்ச்சி தகவல்

நம்முடைய உடல் உறுதியாக இருப்பதற்கும் உடல் உறுப்புகள் சிறப்பான முறையில் இயங்குவதற்கும் உடற்பயிற்சி செய்வது மிக அவசியமாகும். ஆனால் அளவுக்கு அதிகமாக உடற்பயிற்சி செய்வதால் ஏராளமான பிரச்சினைகள் ஏற்படுகின்றன. உங்களுக்கு உடற்பயிற்சி செய்வது பிடித்தால், அளவுக்கு அதிகமாக இல்லாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனெனில் ஒரு ஆய்வின் படி அதீத உடற்பயிற்சி செய்வது ஒருவரின் வாழ்நாளை குறைக்கும் என்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *