முக்கிய கட்சிகளுக்கு மார்ச் 12 இயக்கம் விடுத்துள்ள அழைப்பு

இலங்கையில் தூய்மையான அரசியல் கலாசாரத்தை ஏற்படுத்தி வைக்கும் மார்ச் 12 இயக்கத்தின் லட்சியத்தை நிறைவேற்ற அனைத்து கட்சிகளும் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று அந்த இயக்கத்தின் ஒருங்கினைப்பாளர் ரோஹன ஹெட்டியாராய்ச்சி கூறினார். மார்ச் 12 இயக்கத்தின் 6 வருட பூர்த்தியை குறிக்கும் விதமாக அடுத்துவரும் வியாழக்கிழமை கொழும்பு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடைபெறவுள்ள கலந்துரையாடலுக்கு கட்சிகளை அழைக்கும் செய்தியாளர் சந்திப்பு நேற்று மருதானை சமூக சமய கேந்திர மத்திய நிலையத்தில் நடைபெற்ற போதே அவர் இந்த விஷயத்தை தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *