• November 20, 2019
0 Comments

குழந்தைகளை தனியறையில் தூங்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால், அவர்களின் மனோ ரீதியான வளர்ச்சிக்கு இது நல்லது. தனியாக படுக்க வைக்க பக்குவப் படுத்துவது நல்லது. அது அவர்களுக்கு மன வளர்ச்சியையும், மன முதிர்ச்சியையும் அளிக்கும். மேலும் முதல் குழந்தைகளை தனியாக படுக்க வைப்பதால், அடுத்து பிறக்கும் குழந்தைகளின் மீது முதல் குழந்தைகளுக்கு மனக்கசப்பு ஏற்படாது. முதல் குழந்தையை மட்டும் தனிமை படுத்தி விட்டோம் என்ற எண்ணம் ஏற்படாது.

Author

malinijk96@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *