• November 17, 2019
0 Comments

அயோத்தி நில வழக்கில் தீர்ப்பு வழங்க இருப்பதால் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பை கவனத்தில் கொண்டு மாவட்ட நிர்வாகம் விடுமுறை அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *