• November 17, 2019
0 Comments

எண்ணெய்ப் பசை உள்ள சருமங்களுக்கு நிரந்தரத் தீர்வை அளிக்கிறது. சார்க்கோல் சோப்பு சருமத்திலுள்ள அதிகப்படியான எண்ணெய்ப் பசையை நீக்குவதோடு , அழுக்குகள் மற்றும் மாசுகளையும் நீக்குகிறது. மேலும் இறந்த செல்களை நீக்கி சருமத்தைப் பளபளப்பாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. சார்க்கோல் சோப்பு முகப்பருக்களை நீக்குவதில் மிகவும் பயனளிக்கிறது. இது நச்சுகளை அகற்ற உதவுவதோடு தோல் அசுத்தங்களையும் நீக்குகிறது. அத்துடன் முகப்பரு காரணமாக ஏற்படும் தழும்புகளையும் கூட அழிக்கிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *