• October 21, 2019
0 Comments

கொச்சி:

விமான பைலட்டுகளான சூரஜ் ஜோஸ் மற்றும் சுதீஷ் ஜார்ஜ் கொச்சியில் கடந்த 2014-ஆம் ஆண்டு ஒரு தனியார் வங்கியிடமிருந்து விமானம் வாங்குவதற்காக ரூ. 4 கோடி கடன் பெற்று ஒரு தனியார் விமானத்தை வாங்கியுள்ளனர். இவர்கள் வாங்கிய கடன் தொகை வட்டியுடன் முழுமையாக ரூ. 6 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது.

வாங்கிய கடன் தொகையை சரிவர செலுத்தாததால் இவர்கள் வாங்கிய விமானத்தை தற்போது தனியார் வங்கி ஜப்தி செய்துள்ளது. வங்கிக் கடனை திரும்ப செலுத்தாமல் ஒரு தனியார் விமானம் ஜப்தி செய்யப்படுவது நமது நாட்டில் இதுவே முதன் முறையாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *