• August 17, 2019
0 Comments

இலங்கையில் மலை பிரதேசங்களில் தொடரும் மோசமான காலநிலையால் மஸ்கெலியா பகுதியில் இரண்டு தோட்டங்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டன. அந்த விதத்தில் ஓல்டன் தோட்ட கீழ் பிரிவில் விநாயகர் ஆலயம் மற்றும் அந்த பகுதி குடியிருப்புகளிலும் ஸ்டஸ்பி தோட்ட ஆலயத்திலும் கிராம சேவகர் அலுவலகமும் கவரவில கொலணி குடியிருப்புகளும் வெள்ளத்தில் மூழ்கி காணப்படுகின்றன .இதனால் மக்கள் பெரும் அவதிக்குள்ளாகி இருக்கின்றனர்.

Author

jameel800@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *