• August 24, 2019
0 Comments

இந்த அறிவிப்பு இப்போது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பார் கவுன்சில் ஆஃப் இந்தியா, நாட்டில் 3 வருடங்களுக்கு புதிய சட்டக் கல்லூரிகள் தொடங்க அனுமதி வழங்குவதை நிறுத்திவைப்பதாக அறிவித்துள்ளது. இதற்கான அறிவிப்பில், சட்டக் கல்லூரிகள் காளான்கள் போல வளர்ந்துவருவதை முக்கிய காரணமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது . இதற்கு யுஜிசி மற்றும் மாநில அரசுகளின் அலட்சியமே காரணம் என்று புகார் கூறப்பட்டுள்ளது .

Author

jameel800@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *