நாப்கின் பயன்படுத்தும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் ஆபத்துக்கள் – Dinaseithigal

நாப்கின் பயன்படுத்தும் பெண்களுக்கு ஏற்படும் ஆபத்துக்கள்

Sanitary Napkin ஐ நீங்கள் பிறப்பு உறுப்பு பகுதியில் வைக்கும் போது அதில் ஒளிந்துள்ள பூதம் DIOXIN என்னும் கொடிய நச்சு அழகாக கருப்பை வாய் வழியே உள் நுழைந்து, கருப்பை, கருக்குழாய், கருமுட்டைப் பை அடைந்து உடல் முழுக்க ஒவ்வொரு உறுப்பாக பரவி பெண்களை பதம் பார்க்கிறது. மேலும் இது மூத்திரக்குழாய் மற்றும் மலவாய் வழியே உடல் முழுக்க பரவி பெண்கள் உடலை ஆக்கிரமிக்கிறது.

* ஹார்மோன்களுடன் விளையாடத் துவங்கும் (Hormonal Imbalance)
* சினை முட்டை வளர்ச்சியை தடுக்கிறது
* இனப்பெருக்க உறுப்பின் சமச்சீரற்ற வளர்ச்சி
* சினைப்பையில் நீர்கட்டிகள் (PCOS)
* கருப்பை Fibroid கட்டிகள் (PCOD)
* கருக்குழாயில் கட்டிகள் (felopian tube block)
* கருப்பை வாய் புற்றுநோய் (Cervical cancer)
* தைராய்டு (Thyroid)
* கல்லீரல் வேலையில் மாறுபாடு
* ஒவ்வாமை, தோல் கருத்து போதல், அரிப்பு
* வெள்ளைப்படுதல்
* தோல் நோய்கள்
* Toxic Shock Syndrome (திடீர் மரணம்)
* நீரிழிவு (DIABETS)
* மன அழுத்தம் (Depression)
* கரு முட்டைப்பை புற்றுநோய் (ovarian cancer)
* குழந்தையின்மை (Fertility problems)
* மார்பக புற்றுநோய் (breast cancer)
* கரு வளர்ச்சி சிதைவு (Interfer with baby embryonic development)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *