டாக்டர் எம் ஸ்ரீனிவாஸ் எய்ம்ஸ் இயக்குநராக நியமனம் – Dinaseithigal

டாக்டர் எம் ஸ்ரீனிவாஸ் எய்ம்ஸ் இயக்குநராக நியமனம்

புதுதில்லியில் உள்ள அனைத்து இந்திய மருத்துவ அறிவியல் கழகத்தின் (AIIMS) அடுத்த இயக்குநராக டாக்டர் எம் ஸ்ரீனிவாஸ் இன்று நியமிக்கப்பட்டார். நாட்டின் முதன்மையான சுகாதார நிறுவனத்தின் தலைவராக இருக்கும் டாக்டர் ரன்தீப் குலேரியாவின் பதவிக்காலம் இன்றுடன் முடிவடைவதால் அவருக்குப் பதிலாக ஸ்ரீனிவாஸ் நியமிக்கப்படுகிறார். எய்ம்ஸ் இயக்குநர் பதவிக்கு குலேரியா இரண்டு முறை மூன்று மாதங்களுக்கு நீட்டிப்பு பெற்றிருந்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *