மிளகின் ஆரோக்கிய குணங்கள் – Dinaseithigal

மிளகின் ஆரோக்கிய குணங்கள்

மிளகில் இருக்கும் பெப்பரைன் மூளையின் அறிவாற்றல் செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது. இதனால் நினைவாற்றல் அதிகரிக்கிறது. மேலும் மூளை நல்ல செயல்திறனை பெற்று வயதாகாமல் சுறுசுறுப்பாக செயல்பட உதவுகின்றது. இதன் விளைவாக அல்சைமர்பார்கின்சன் நோய் மற்றும் முதுமை அடைதல் போன்றவை தடுக்கப்படுகிறது.

மிளகில் இருக்கும் பெப்பரைன் என்ற பொருள் இரத்த கொதிப்பை சீரான அளவில் வைத்திருக்க உதவும். மேலும் பெப்பரைன் மஞ்சளில் இருக்கும் குர்குமின் போன்ற பொருட்களை உடலுக்குத் தேவைப்படும் அளவு எடுத்துக் கொள்ளும் பண்பை கொண்டதால், நல்ல பலங்கள் உடல் பெற உதவுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *