கொசு விரட்டியாக செயல்படும் வேப்ப எண்ணெய் – Dinaseithigal

கொசு விரட்டியாக செயல்படும் வேப்ப எண்ணெய்

நமக்கு ஏற்படும் பல்வேறு நோய்களான மலேரியாடெங்குயானைக்கால் வியாதி மற்றும் சிக்குன்குனியா போன்ற நோய்கள் உருவாவதற்கு காரணம் கொசுக்கள் ஆகும். வேப்ப எண்ணெயுடன் தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது ஆலிவ் எண்ணெயை 1:4 என்ற விகிதத்தில் கலந்து உடலில் தேய்த்து கொண்டு உறங்கினால் கொசுக்கடி மற்றும் பூச்சி கடியிலிருந்து இருந்து தப்பிக்கலாம்.

கொசுக்கள் தொல்லை நீங்க கொசுக்கள் உற்பத்தியாகும் இடங்களாகிய தேங்கியிருக்கும் நீர்நிலை தேங்காய் ஓடுகள் போன்ற இடங்களில் வேப்ப எண்ணெய்யை தெளித்து வந்தால் கொசுக்களின் உற்பத்தி குறைந்து கொசுத்தொல்லை நீங்கி சுகாதாரமாக வாழலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *